Medlemsmöte den 7 december 2017

8 Jan

Så har vi haft medlemsmöte igen. Det börjar röra sig så smått när det gäller planeringen för huset! Gruppen för gemensamma lokaler och lägenheter har tillsammans med styrelsen tagit fram ett utkast till planeringsunderlag som ska användas i vidare kontakter med Per Strand, Framtiden/Bostadsbolaget. Det kommer också att användas i arbetet tillsammans med den arkitekt som skall upphandlas under våren.

Styrelsen presenterade ett reviderat förslag på urvalskriterier vid inflyttningskö till boendet i Östra Kålltorp.

”Grundprincipen är att man har en genuin önskan att bo kollektivt
och accepterar att delta i arbetsgemenskapen inom det kommande
boendet i Östra Kålltorp
Detta visar man genom att ha gått studiecirkeln och varit aktiv i föreningen
genom att ha deltagit i t ex medlemsmöten, arbetsgrupper, styrelsearbete

Bland de medlemmar som uppfyller ovanstående ska det primära urvals-
kriteriet vara hur länge man varit medlem i Boihop ÖK

En någorlunda jämn ålders- och könsfördelning bland de boende är önskvärt”

Mötet sade ja till detta med tillägget ” Styrelsen tar det slutliga beslutet”

Medlemsmötet var välbesökt och flera nya medlemmar var med för första gången!

Det fullständiga protokollet hittar ni här.

Annonser

Medlemsmöte den 19 oktober 2017

8 Jan

Den 19 oktober hade vi medlemsmöte igen. På mötet diskuterade vi bl.a. kriterier för plats i kön till boendet. En mycket viktig fråga. Medlemmarna gav värdefulla synpunkter på det presenterade förslaget, och det kommer att bearbetas vidare.

Protokollet från mötet hittar du här.

Medlemsmöten 2018

30 Okt

Årsmöte 2018

Nu är det snart dags för årets första medlemsmöte, som också är ÅRSMÖTE. Det äger rum 19 februari i föreningslokalen på Södra Allégatan 1B, klockan 18 som vanligt. Anförande av Lea-Vanessa Lohr, arkitekt och utvecklingsledare för Bygg- och Bogemenskaper på GBGs Fastighetskontor.

Kommande evenemang 2018

• 17 mars Årsmöte Kollektivhus NU,  kl. 13:30 – 16:30
• 18 mars Idébytardag för kollektivhus och intresserade kl. 10:00 – 14:00
äger rum på kollektivhuset Dunderbacken, Hägerstensvägen 237D, Stockholm
http://kollektivhus.se/event/arsmote-i-kollektivhus-nu/

Medlemsmöte 2017

Gunnar_Persson_1_Framtiden_sept2017

Gunnar Persson från Framtiden berättade om bostadsbyggandet i Göteborg.

Ingemar_Johannisson_sept2017

Ingemar Johannisson berättade om läget för Östra Kålltorp.

Inga_Alander_sept2017

Inga Alander slår ett slag för boken vi använder i våra studiecirklar.

Medlemsmöte februari 2017

EvaTernegren_Coompanion

Eva Ternegren från Coompanion höll ett föredrag om Ekonomisk Förening på vårt årsmöte i februari 2017.

Ekonomisk_forening_liten

 

 

 

Lästips

30 Okt

BÖCKER 

Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap.
Elsa Grip, Kerstin Kärnekull och Ingrid Sillén (red), 2014.

Bygga seniorboende tillsammans – en handbok.
Ingela Blomberg & Kerstin Kärnekull, 2013.

Kök för gemenskap : i kollektivhus och kvarterslokaler.
Gunilla Lauters; Leif Ljungberg; Karin Palm Lindén, 1988.


ARTIKLAR OM BOIHOP

Boihop vill se socialt hållbara bostäder utanför ramarna.
Göteborgs Fria

Stort intresse för kollektivt boende.
Göteborgs Fria

Rusning till träff om kooperativa hyresrätter.
Vårt Göteborg

Tidningen Bo tillsammans.
Bo tillsammans